Bu anlaşma imzalandığı yıllarda AET olarak adlandırılan Avrupa Ekonomik Topluluğu günümüzde Avrupa Birliği ülkeleri olarak adlandırılmaktadır. Bu birliğe üye olan ülkelerin sayısında artış olurken birlikten ayrılan ülkeler de bulunmaktadır.

 

İngiltere’nin Brexit kararları çerçevesinde Avrupa Birliği üyeliğini sonlandırması ile birlikte Ankara Anlaşması hükümleri de kendiliğinden sona ermiştir. Bundan dolayı da İngiltere için bu tür bir başvuru söz konusu olmamaktadır.

 

Bununla birlikte Belçika için başvuru yapılması gerektiğinde kişilerin kriterleri taşması zorunludur. Her ülkenin kendine özgü mevzuatlarının bulunması nedeni ile başvurular sırasında aranan kriterlerde değişiklik söz konusu olmaktadır.

 

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde çalışmak, iş kurmak ve yaşamak isteyenlerin başvurular sırasında taşıması gereken özellikler olurken öncelikle iyi niyetli bir iş kurma isteğinin olduğu ispatlanmak zorundadır. Bunun yanında iş kuracak olanların belirli bir birikime sahip olması ve yaşam masraflarını karşılayabileceğini beyan etmeleri gerekir.

 

Başvuru sahiplerinin yanlarında aile bireyleri olacaksa bu durumda da onların geçimlerini sağlayabileceklerine dair belgelere de gerek duyulabilmektedir. Bu belgelerin sunulurken eksiksiz ve tam olmasının yanı sıra doğrulukları da önemli hale gelmektedir.

 

Ankara Anlaşması kapsamında başvuru yapılabilen birçok ülke bulunmaktadır. Almanya, Hollanda, İrlanda, İtalya ya da İspanya bu ülkelerden bazılarıdır.

 

Belçika Ankara Anlaşması Kriterleri

 

Belçika Ankara Anlaşması Kriterleri bu ülkenin mevzuatları uyarınca belirlenmektedir. Talep edilen koşulların sağlanmaması durumunda başvurularda olumsuz cevapların alınması ise kaçınılmaz olmaktadır. Bundan dolayı da müracaat sahiplerinin tüm ayrıntıları dikkatli bir biçimde takip etmeleri önerilmektedir.

 

Belçika için iş kurma ve oturma izni alınacağı zaman öncelikle başvuru sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranmaktadır. Belli bir mesleki yeterliliğe sahip olmak ve bunu belgelendirmek de önemli kriterler arasında değerlendirilir.

 

Başvuru için talep edilecek belgelerin eksiksiz ve tam olması koşulu aranırken mezun olunan okul diplomaları varsa Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı ustalık ya da uzmanlık belgeleri de sunulmak zorundadır.

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık belgesi ve pasaportların da yetkili birimlere beyan edilmesi gerekmektedir.

 

Başvuruyu gerçekleştirecek olan vatandaşların daha önce bu ülkeye yasal olmayan yollarla girmemiş olması gerekir.

 

Ayrıca yasa dışı işlere isminin karışmamış olması ve sabıka kaydı olarak adlandırılan adli sicil belgesinin temiz olması gerekmektedir.

 

Başvuru sahipleri açısından iş kuracakları takdirde ayrıntılı bir iş planı gerekmektedir. Kurulacak işin niteliklerinin açıklandığı bu iş planının iyi niyetli bir çalışma isteğinin göstergesi olması zorunludur.

 

İş kurmayı planlayanlar açısından ise sermayenin beyan edilmesi ve ekonomik kaynakların ispatlanması gerekir. Bu sebeplerle de kişilerin sahip oldukları ekonomik koşullar hakkında ayrıntılı belgeler talep edilebilmektedir.

 

Her ülkenin kendi mevzuatları uyarınca değişen bu talepler karşılanmadığı takdirde başvuru sonuçlarının istenilen şekillerde alınması pek mümkün olmamaktadır.

 

Başvuru sahiplerinin kendilerinin yanı sıra eş ve çocuklarının da birlikte gelmesi söz konusu olursa bu durumda onların geçiminin de nasıl sağlanacağına dair evrak beyanı gerekir.

 

Müracaat sahipleri eş ve çocuklarının yanında birinci derece yakınlarını da getirebilmektedirler.

 

Başvuru gerçekleştiren kişiler daha önce bir yalan beyanda bulunmamış olmalıdır. Ayrıca eksik bilgi vermiş olmak ya da bilgi saklamak da önceki başvurular sırasında yapılmışsa istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

 

Müracaatlar yapıldıktan sonra belgelerin incelemeye alındığı görülürken eksiksiz ve tam olarak ibraz edilen belgeler için kabul edilme ihtimali yüksek olmaktadır.

 

Bunun yanında reddedilen başvurular sonrasında da kişilere itiraz etme hakkının tanındığı görülmektedir.

Hemen İletişime Geç