Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında imzalanan Ankara Anlaşması 1963 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşmaya taraf olan devletler Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak adlandırılan oluşuma üye ülke devletleridir. Eski adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak bilinen AET günümüzde Avrupa Birliği üye ülkeleri olarak adlandırılmaktadır. Türk vatandaşlarına çeşitli avantajları sunan bu anlaşma ile Avrupa’da serbest meslek sahibi olmak kolaylaşmaktadır.

Avrupa ülkelerinde yaşamak ya da çalışmak isteyenler açısından birçok kolaylığı beraberinde getiren bu anlaşma sayesinde Türk vatandaşları seçtikleri Avrupa ülkesinde hayatlarını şekillendirebilmektedir. Bu anlaşmaya göre topluluğa üye Avrupa ülkeleri arasında seçim yapma hakkı Türk vatandaşlarına tanınmaktadır.

Türk vatandaşları tercih yapacakları zaman seçecekleri Avrupa ülkesinin belirlediği koşulları taşımakla yükümlü olurlar. Bundan dolayı da bazı kriterlerin dikkate alındığı görülmektedir. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından bu ülke ile yapılan anlaşmanın da sonlandığı görülürken diğer Avrupa ülkeleri ile süreç devam etmektedir.

Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan Ankara Anlaşması uyarınca bu ülkelerden herhangi birinde yaşamak ve çalışmak isteyenler açısından başvuru hakkı bulunmaktadır. Her ülkenin başvurular sırasında aradığı kriterlerde değişiklik olması söz konusudur. Bundan dolayı da başvurular esnasında vatandaşların kendilerinden talep edilecekler hakkında doğru bilgi sahibi olması sonuçların olumlu olabilmesi için gereklidir.

Ankara Anlaşması Avantajları

Ankara Anlaşması Avantajları söz konusu olduğunda başvuru sahiplerinin bilmesi gerekenler olur. Bu anlaşma çerçevesinde Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden herhangi birine başvuru yapılacağı zaman eş ve 21 yaş altı çocukların da bu haklardan yaralanabildiği görülür. Ayrıca başvuru sahipleri birinci dereceden yakınlarını da götürebilmektedir.

Bu Avrupa ülkelerine müracaat edenler orada iş kurabilme şansını elde ederlerken aileleri ile birlikte giden kişilerin onların geçimlerini sağlayabilecekleri konusunda yeterli belgeye de sahip olması gerekmektedir. Bu koşullarda giriş izni alanlar açısından çocukların devlet okullarında eğitim alma hakkı bulunurken başvuru sahibi ile birlikte gidebilen yakınların da çalışabilmesi mümkün olur.

Ankara Anlaşması çerçevesinde gidilecek ülkeye bağlı olarak vatandaşlardan istenilenlerde değişiklik olabilmektedir. Her ülke kendine özgü kriterlere sahip olurken bazı temel konularda ortaklık söz konusudur. Buna göre başvuru sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Başvurulardan olumlu sonuç almak isteyenler açısından ise belirli bir iş tecrübesine sahip olmak avantaj yakalamak açısından önemlidir

Bunun yanı sıra mesleki yeterlilikle birlikte sunulacak eğitim belgeleri de kişileri avantajlı duruma getirebilen evraklar arasında yer alır. Eğitimle ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı’ndan onaylanmış ustalık ve uzmanlık belgelerine gerek duyulurken lise ve lisans diplomaları ya da yüksek lisans eğitimleri de belgelenmek zorundadır.

İş kurmayı planlayanların yeterli bir sermaye sahibi olduklarını da belgelemeleri gerekirken bu ülkeler kendilerine çalışmak üzere başvuran kişilerin devlete yük olmasını istemezler. Bundan dolayı da kişinin ve yakınlarının geçimlerini sağlayabileceklerine dair belge sunumu da önemli hale gelmektedir.

Ankara Anlaşması kapsamında başvuru yapacak olan Türk Vatandaşlarının pasaportlarını ibraz etmeleri gerekirken iş planlarının da ayrıntılı bir biçimde açıklanması gerekmektedir. Ayrıca müracaatlarda dikkate alınanlardan biri de sabıka kayıtlarıdır.

Birçok Avrupa birliği ülkesine yapılabilen bu başvuruların olumlu sonuçlanmaması durumunda başvuru sahiplerinin itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Kişilerin başvurularının istenilen şekillerde sonuçlanabilmesi açısından bu ülkelere daha önce yasal olmayan yollarla giriş yapmamış olmak da gerekmektedir.

Ayrıca daha önceki başvurular sırasında doğru olmayan beyanlar ya da gizlenen bilgilerin olması reddedilme nedenleri arasında yer alır. Bundan dolayı başvurmayı planlayanların yeterli derecede kriterleri karşılıyor olması gerekirken tüm ayrıntıların göz ardı edilmeden dikkate alınması kabul almak açısından önem taşımaktadır.

    Hemen İletişime Geç