Yakın zamana kadar İngiltere’nin de üyesi olduğu Avrupa Birliği ülkeleri için başvuru yapılacağı zaman bazı kriterlerin taşınması gerekmektedir. İngiltere Brexit kapsamında Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra bu ülke ile yapılmış olan Ankara Anlaşması da sonlanmıştır.

Bununla birlikte diğer Avrupa Birliği ülkeleri ile halen geçerliliğini korumaktadır. Her ülkenin kendine has bir uygulaması söz konusu olurken başvuru sahiplerinin bu kriterleri taşıması zorunlu olmaktadır. Ankara Anlaşması vizesi alındığında Avrupa ülkelerinden herhangi biri için bu tercih yapılabilir. Bazı ülkelerin mevzuatlarının farklı olması ise tercih edilme sıralarında değişikliğe neden olmaktadır.

Ankara Anlaşması

Ankara Anlaşması’nın geçerli olduğu ülkeler arasında İspanya, Belçika, Luxemburg, Danimarka, Almanya, Hollanda ve Fransa gibi pek çok ülke bulunmaktadır. İş kurmak ve yaşamını burada sürdürmek isteyenler açısından bu ülkelerin koşullarını sağlamaları durumunda başvuru yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Ankara Anlaşması birçok avantajı da kişilere sunmaktadır.

Ankara Anlaşması uyarınca vize alınması gerektiğinde az yetenek isteyen işler için kolay vize alınmaması söz konusu olurken aynı zamanda evden çalışanlar açısından da bu işlemlerin güç olduğu görülmektedir. Bu sebeplerle de başvurular sırasında dikkate alınması gerekenler olur.

Fransa için de geçerli olan Ankara Anlaşması’nın bu ülke açısından biraz daha zorluklar taşıdığı görülmektedir. Yerel mevzuatların zorlayıcı olması nedeni ile başvurular sırasında çeşitli engellerle karşılaşılmaktadır. Fransa Avrupa ülkeleri arasında şirket kurmak isteyenler açısından işlemlerin hızlı gerçekleştiği ülkeler arasında yer almaktadır.

İngiltere ile birlikte Fransa’da şirket kurmak isteyenler Avrupa ülkeleri baz alındığında bu işlemleri daha hızlı yapabilmektedir. Bununla birlikte şirket kurma süreçlerinde hukuki prosedürlerin doğru bilinmesi için hukuki danışmanlık alınması hak kayıplarının oluşmasını engellerken kişiler yasalara uygun hareket etmiş olur.

Bu süreçlerde anlaşmaların, sözleşme ya da statülerin belirlenmesinde hukuki yardım önemli hale gelirken Fransa hükümetinin bu ülkeyi yatırımcılar açısından cazip hale getirmek için bazı kolaylıklar sağladığı görülmektedir. Fransa’da çalışmak, şirket kurmak ve aileler ile birlikte kalıcı bir yerleşim gerçekleştirmek isteyenler açısından yabancı yatırımcılar için bazı avantajlar bulunur.

Fransa’da Passeport Talent adı verilen ve yetenek pasaportu olarak da adlandırılan vize/oturum hakkının alınması için iş projesi gerekmektedir. Bu vize Fransa’da uzun süre oturum hakkı tanırken çeşitli kategorilerden oluştuğu görülmektedir.

Bu vizeye sahip olabilmek içinse nitelikli çalışan ya da yenilikçi bir girişimci olmanın yanı sıra uluslararası şirketler grubunda çalışmak da yeterlidir. Ayrıca kamu kuruluşunda çalışanlar, yüksek nitelikli çalışanlar, şirket kurucuları da vize başvurusunda bulunabilir.

Şirket müdürü, yatırımcı, ulusal veya uluslararası itibarı olan kişiler, sanat ve kültür alanında çalışanlar da Passeport Talent vizesine başvuru yapabilmektedir. Bu oturum izinleri ya da vizeler için başvuru koşullarında değişiklik olmaktadır. Uygulanan mevzuatların farklı olması nedeni ile de başvuru sahiplerinin hangi kategoriden müracaat yapacağına bağlı olarak belgelemek zorunda oldukları evraklarda farklılık olur.

Bu tür bir oturum hakkı 4 yıl boyunca geçerli olmaktadır. Süresi dolan oturum izinlerinin tekrar yenilenmesi gerekirken bu süre de 4 yıl olarak belirlenmiş durumdadır. Bu oturum izinleri birinci dereceden aile üyelerini kapsamaktadır. 18 yaş altındaki çocukların da Fransa’da ikamet hakkına sahip olduğu görülür. Ayrıca ek çalışma iznine de gerek duyulmamaktadır