Türk vatandaşları Ankara Anlaşması uyarınca başvuru yapmak istediklerinde bazı kriterleri taşımak zorundadırlar. İş kurmak isteyenler açısından da hangi kaidelere bağlı hareket edileceği bu anlaşma gereğince açıklanmaktadır. Bundan dolayı da Türk vatandaşları açısından anlaşmanın koşullarının bilinmesi önem taşır.

 

Kişiler bu anlaşma kapsamında İtalya’da yaşayabilme şansına sahip olurken aynı zamanda da burada iş kurma fırsatı elde ederler. Çalışacak kişilerin bazı vasıfları taşımasının gerekli olduğu bu tür anlaşmalar sırasında başvuru sahiplerinin müracaat sırasında bunları belgelendirmesi gerekmektedir.

 

Kişilerin başvuru sonucunun olumsuz olması durumunda ise başvuru sonucuna itiraz edebilme hakkı kendilerine tanınmıştır. Müracaatlar sırasında eş ve çocukların yanı sıra birinci derecede yakınlar için de koşulların sağlanması durumunda başvuru yapılabilir.

 

İtalya Ankara Anlaşması Koşulları

 

İtalya Ankara Anlaşması Koşulları söz konusu olduğunda bu şartların başvuru sırasında yerine getirilmesi zorunludur. Aksi durumda başvuruları olumsuz neticelenmesi mümkün olur. Bu sebeplerle İtalya’ya Ankara Anlaşması uyarınca başvuru yapacak olan kişilerin kriterleri sağlaması oldukça önemlidir. Başvuruların olumsuz neticelenmesi durumunda ise müracaat sahiplerinin bu sonuca itiraz etme hakkı kendilerine tanınan yasal bir haktır.

 

 • Başvuruyu gerçekleştirecek olanların 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.
 • Kişilerin eğitimlerini tamamlamış olmaları ya da iş tecrübesine sahip olmaları başvurular için istenilen sonuçların elde edilebilmesi açısından gereklidir.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının pasaportlarını ibraz etmesi de bu süreçte isteneler arasında yer almaktadır. Pasaportların her sayfasının fotokopisi yetkili birimler tarafından istenmektedir.
 • Kişiler lise ya da üniversite diplomalarını beyan etmelidir.
 • Bunun yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış olan onaylı eğitim sertifikaları da gerekir. Ustalık belgeleri ya da uzmanlık belgeleri bakanlık onayıyla alınmış olmalıdır.
 • İtalya’da iş kurmayı planlayanlar açısından iş planı önemli olurken bunun yetkili birimlere ibrazı gerekir.
 • İş kuracak kişiler yeterli bir sermaye sahibi olduklarını beyan etmek durumundadır.
 • Başvuru sahipleri kendileri ile birlikte birinci derece yakınları için de müracaat yaptıkları takdirde onların geçimlerinin sağlanacağına dair yeterli bir evrak sunmak zorundadır.
 • İtalya devleti kendisine iş kurmak için başvuru yapanların devlete yük olmasını istemezken bu başvuru sahiplerinin kendilerini geçindirebilme düzeyinde bir ekonomik güce sahip olması zorunludur.
 • Başvuru yapanların önceki müracaatları söz konusu ise bu durumda da herhangi bir gizli bilginin ya da yanlış beyanın olmaması gerekir.
 • Müracaat sahiplerinin sabıkasının olmaması ve yalan beyanda bulunmaması aranan kriterlerden yalnızca birkaçıdır.
 • Kişilerin İtalya’da daha önce yasal olmayan bir şekilde bulunmamış olması da aranan özelliklerden biridir.
 • Bu ülkede iş kurmak isteyenlerin çalıştıkları işlerde son birkaç yıldır Sigortalı olarak çalışıyor olması ve belli bir alanda mesleki yeterliliğinin bulunması aranan kriterlerden biridir. Vasıf gerektirmeyen işlerde çalışanların başvurularının reddedilme ihtimali de yüksek olmaktadır.
 • Bu ülkede Ankara Anlaşması kapsamında iş kurmak isteyenler açısından dil bilme zorunluluğu da aranmamaktadır.

Ankara Anlaşması Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde geçerli olurken son dönemlerde İngiltere’nin birlikten ayrılma kararı almasının ardından bu ülke için Ankara Anlaşması iptal olmuştur. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri ile devam eden bu anlaşma İtalya için de geçerlidir. 1963 yılında imzalanan bu anlaşma uyarınca gerekli başvuru koşulları ayrıntılı bir biçimde açıklanmaktadır. İtalya Ankara Anlaşması gereği kriterleri sağlayanların başvuru hakkı bulunmaktadır.

Hemen İletişime Geç