Kısa Almanya Tarihi

Almanya’nın Cermenler ile başlayan tarihi oldukça eski dönemlere dayanır. Cermen halklarından meydana gelen Almanlar, Orta Avrupa yerlisi bir etnik grup olarak tanımlanır. Orta Çağ’da Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Almanca konuşan nüfusu ifade eder. Roma İmparatorluğu döneminde Cermenlerin varlık gösterdiği görülür. Kısa Almanya Tarihi söz konusu olduğunda ise 19.yüzyılda Almanya İmparatorluğu’nun kuruluşundan söz etmek gerekir.

 

1871 yılında Prusya’nın yanı sıra küçük Alman devletleri sayesinde Alman İmparatorluğu kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı’na gelene dek çeşitli isimlerle anılan Almanya’nın bu savaşın ardından doğu ve batı olarak ikiye ayrılması söz konusu olmuştur. Doğu Almanya ve Batı Almanya 1990 yılından sonra birleşerek Almanya Federal Cumhuriyeti olarak adlandırılmıştır. Bu iki devlet 1990 yılında birleşmiş ve aradaki Berlin duvarı yıkılarak toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Modern Almanya’nın kuruluşu 19.yüzyılda şekillenmiştir.

 

İkinci Dünya Savaşı ile bölünen Almanya’nın Batı Almanya kısmı liberal parlamenter cumhuriyet ile yönetilmiştir. 1950’li yıllar Batı Almanya’nın kalkınmaya başladığı dönemler olurken 1955 yılında NATO üyesi olmuş ve ardından da 1958’de Avrupa Ekonomik Topluluğu kurucuları arasında yer almıştır. Bu yıllarda Doğu Almanya Sovyetler Birliği ile daha yakın ilişkiler içerisinde olmuştur.

 

Almanya’nın Coğrafi Yapısı ve Ekonomisi

Almanya kuzey yönünden güneye doğru üç büyük bölgeye sahiptir. Kuzey Almanya Ovası, Bavyera Yüksek Alanı ve Merkezi Yüksek Kütle olarak adlandırılan bu bölgeler coğrafi açıdan farklı özellikler gösterir. Almanya’nın Coğrafi Yapısı ve Ekonomisi farklı özellikler gösterir.

 

Deniz ve kara iklimi arasında bir geçişe sahip olan ülke sanayi alanında oldukça gelişmiştir. Ayrıca iklimsel özellikleri ile dikkat çeken Almanya karışık ormanlara da ev sahipliği yapar. Resmi dil olarak Almancanın kullanıldığı ülkede refah seviyesi de yüksektir.

 

Alman ekonomisinin sanayi ve ticarete dayalı olduğu görülmektedir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Avrupa’nın en büyük sanayi güçlerinden biri olan ülkenin yüksek kömür rezervlerine sahip olması en önemli kaynakları arasında yer almaktadır. Maden kömürü ve linyit yatakları açısından zengin kaynaklara sahip olan Almanya’nın dünyanın en fazla linyit üretimini gerçekleştirdiği bilinmektedir.

 

Almanya’nın demir çelik, otomotiv sanayii, hesap makineleri, fotoğraf makineleri, İlaç ve kimya sanayii, elektronik alanlarında dünya pazarlarına hitap edebilecek kapasitesi bulunmaktadır. Ülkede hayvancılığın modern yöntemler kullanılarak yapıldığı görülmektedir. Ayrıca ülkede açık deniz balıkçılığı da ekonomi açısından önemli katkılar sağlamaktadır.

 

Almanya’da önemli sanayi bölgeleri birbirine tren yolu ile bağlıdır. Ayrıca ulaşım ağı yönünden de Avrupa’nın önemli ülkeleri arasında yer alır. Otoyolları ile birçok bölgenin birbirine bağlandığı görülürken havayolu şirketleri arasında Almanya’ya ait olan Lufthansa dünya genelinde bilinir.

 

Almanya’nın dış ticareti söz konusu olduğunda işlenmiş sanayi ürünlerinden bahsetmek gerekir. Kömür satışının yanı sıra birçok sanayi ürünü de dış ticaretin malzemesidir. Almanya maden yatakları açısından da çinko, kurşun, mağnezyum, potasyum gibi madenleri ile öne çıkan ülkelerden biridir.

 

Almanya Ekonomisi

Almanya Ekonomisi dünya genelinde söz sahibidir. Dünyanın gelişmiş ekonomileri arasında yer alan Almanya Avrupa’daki en büyük ulusal ekonominin de sahibidir. Sosyal piyasa ekonomisine sahip olan Almanya’nın ekonomisinin merkezinde dış satım girdileri önemli bir yer tutar.

 

İhracat kalemleri arasında ise makineler, kimyasal ürünler, elektronik ürünler, plastik ürünler, eczacılık ürünleri, temel metaller, gıda ürünleri, elektrikli cihazlar ilk akla gelenlerden birkaçıdır. Alman ekonomisinin üretime dayalı olduğu görülürken Avrupa’nın en büyük üretim ekonomilerinden biri olarak görülmektedir.

 

Gelişmiş Alman ekonomisine bağlı olarak dünya genelinde yapılan ticari fuarların çoğu bu ülkede gerçekleştirilmektedir. Çeşitli madenler açısından da zengin kaynaklara sahip olan Almanya 2016 yılında en büyük sermaye ihracatçısı olarak kabul edilmiştir.

Bültene Kayıt Ol

Tüm gelişmelerden haberdar olun.

Continue Reading

Başvuru İçin Hemen Arayın

Başvuru Formu